Eksploatacja Dźwignic Sp.j.

Przedsiębiorstwo Eksploatacja Dźwignic Sp.j. z branży Dźwignice prowadzi działalność w miejscowości Bielsko-Biała.